LPG keuring

Keuring LPG tank

LPG tanks dienen periodiek herkeurd te worden. Is uw tank binnen in het voertuig gemonteerd, dan dient deze elke 10 jaar opnieuw gekeurd worden. Tanks die buiten gemonteerd zijn (of in open kofferbak bij pick-up) worden elke 6 jaar herkeurd. Bij de herkeuring wordt ook de vulslang vervangen.

De tank wordt aan een drukproef onderworpen en wordt gecontroleerd op lekken. Indien de tank voldoet aan de normen wordt die voorzien van een nieuwe datum en merkteken.

Uw LPG tank moet herkeurd worden?

Wij demonteren de LPG-tank uit uw voertuig terwijl u wacht. U kunt verder rijden op benzine. Boek online een afspraak of bel ons.

Wij keuren één keer per week. Indien u de afspraak voor de demontage boekt op ten laatste maandag dan kunnen wij de gekeurde tank vanaf woensdag terug monteren (u mag beide afspraken online boeken).

Uw LPG tank wordt herkeurd zonder uw wagen een dag te moeten missen.

Keuring LPG gasfles

Een LPG-gasfles kan 10 jaar gebruikt worden. Daarna dient deze opnieuw gekeurd te worden. De 10-jarige termijn loopt vanaf de productiedatum. U kan deze aflezen op de fles.

U kan bij ons terecht voor de keuring van uw LPG gasfles. U brengt de fles binnen ten laatste op maandag en dan kan de fles terug afgehaald worden vanaf woensdag vanaf 9 uur. Een afspraak maken is niet nodig.

Keuring op dezelfde dag is in geen geval mogelijk. Indien de fles op dinsdag binnengebracht wordt dan is deze pas klaar de woensdag van de week daarop.

Keuring door de automobielinspectie

De LPG installatie zelf wordt ook gecontroleerd door de automobielinspectie. Naast de algemene technische keuring van uw voertuig, dient er ook een LPG-keuring te gebeuren. De LPG-keuring kan samen gebeuren met de jaarlijkse algemene technische keuring.

De LPG-keuring bestaat uit volgende twee onderdelen:

1. Administratieve keuring van

 • het montagegetuigschrift
 • het montageplaatje

2. Technische keuring van:

 • Conformiteit van de installatie en de montage
 • het LPG-reservoir en zijn elementen (elektrische dienstkraan, automatische 80%-vulbegrenzer, …)
 • de buigzame drukleidingen
 • de gasdichte doos
 • de LPG-vulleiding
 • de LPG-drukleiding
 • de benzine-afsluitklep
 • de LPG-afsluitklep
 • de ontspanner-verdamper
 • de lucht-LPG menger
 • de omschakelaar gas – benzine
 • Gasdichtheid
 • Respecteren van de emissienormen inzake milieu

Vertoont het voertuig geen gebreken (zowel algemeen als aan de LPG-installatie), dan ontvangt u een groen keuringsbewijs.

Wanneer voor het eerst naar de keuring?

De LPG-keuring is verplicht bij de indienststelling van uw voertuig op LPG en vervolgens afhankelijk van de aard van uw voertuig d.w.z. ter gelegenheid van elke keuring voorzien voor uw type voertuig. Er is eveneens een keuring vereist na de demontage van de LPG-installatie.

Na de montage van de LPG installatie heeft u 30 dagen tijd om de installatie te laten keuren. Wij kunnen de keuring uiteraard ook voor u doen, maar u kan dit als particulier zelf ook.

Montage LPG installatie in het buitenland

Indien de klant de LPG-installatie laat plaatsen door een Belgisch installateur of een buitenlands installateur, moet hij er zich van vergewissen dat de installateur een BELGISCH erkenningsnummer heeft. Indien dit niet het geval is, zal het keuringscentrum deze installatie afkeuren en zal dit voertuig een verbod tot verkeer ontvangen.

Let op voor LPG-installaties welke niet gemonteerd werden door een erkende installateur

LPG-installaties mogen alleen gemonteerd, hersteld of verwijderd worden door erkende installateurs (met erkenning door de Belgische overheid!).

Wat te doen als uw voertuig gemonteerd werd door een niet-erkende installateur. Stel dat een bedrijf of persoon in België of in het buitenland de montage heeft uitgevoerd, zonder dat deze beschikt over een Belgische erkenning. Wij hebben de vraag gesteld aan FOD Mobiliteit en Vervoer. In het concrete geval had de klant de installatie zelf gemonteerd.

Hierbij het antwoord:

Gelet op het KB van 7 maart 2013 en in de veronderstelling dat het een (ingeschreven) Belgisch voertuig betreft en nog nooit werd melding gemaakt van LPG op het inschrijvingsbewijs, kan ik u het volgende antwoorden :

Zie hoofdstuk III : montage, verwijdering, onderhoud en herstelling :

Montage werd uitgevoerd na 5 mei 2013: ( na 01/07/2001 – zie ook Art.23)
Art. 4 : Montage enkel door een erkend installateur en volgens bijlage C geplaatst, afleveren van een getuigschrift kan enkel indien de installateur zelf de installatie heeft gemonteerd zie Art. 7.
Art. 5 : Enkel een erkend installateur mag een verwijdering van een installatie uitvoeren en het vereiste getuigschrift opmaken.

De eigenaar van het voertuig gaat hier tweemaal in de fout.

De installatie is blijkbaar al gemonteerd door de klant (geen erkenning als monteur noch als installateur). De installatie dient te worden verwijderd en te worden gemonteerd door een erkend installateur/monteur. Enkel zo kan er een conform montage getuigschrift worden opgemaakt.

Let op als u een voertuig koopt in het buitenland!

 • Is het voertuig eerder in een andere Europese lidstaat ingeschreven mét LPG, dan is er in principe geen probleem. De LPG-installatie werd immers reeds gekeurd volgens de vigerende wetgeving in een andere Europese lidstaat.
 • Heb je geen bewijs van inschrijving met LPG in het buitenland, dan wordt dezelfde procedure zoals hierboven van kracht (let vooral op met Oldtimers uit Nederland).

Herstellingen

Hetzelfde geldt bij een herstelling. Enkel erkende LPG installateurs mogen herstellingen uitvoeren aan de LPG installatie. Stel dat bvb. een verdamper vervangen wordt, dan dient er een attest van wijziging worden opgemaakt door de erkende LPG installateur. Naar dit attest zal gevraagd worden op de jaarlijkse autokeuring.

FAQ Keuring LPG tank en LPG installatie

Moet de tank leeg zijn als ik de auto breng voor de herkeuring van de LPG tank?

De tank hoeft niet leeg te zijn als je de auto brengt. Let wel, omdat wij de tank onder druk zetten zal je de tank leeg terug krijgen. Dus het gas dat nog in de tank zat ben je kwijt. Het is dus zeker niet verstandig om vooraf de tank nog even te vullen.

Kan ik alleen de losse tank brengen voor herkeuring?

Als het gaat om een auto, dan dienen alle werken aan de LPG installatie te gebeuren door een erkende LPG installateur. Het is dus niet toegelaten om de tank zelf te demonteren en terug te monteren.

Kan ik wachten op de keuring van de LPG tank?

Neen, dit is niet mogelijk. Wij doen elke dinsdag keuring van de LPG tanks. Wij verzamelen alle tanks voor herkeuring, en keuren alle tanks in één keer op dinsdag. Om mee te zijn met de keuring van dinsdag, dient de tank ten laatste op maandag gedemonteerd te worden. Wij kunnen de herkeurde tank ten vroegste terug monteren op woensdag.

Hoe lang duurt de keuring van de LPG tank?

Het uitbouwen van de tank duurt gemiddeld een half uur. Het terug monteren van de tank duurt gemiddeld 1 à 2 uur (inclusief vervangen van de vulslang). De juiste duurtijd hangt af van de plaats van de tank. Een LPG tank in de koffer of in een pickup gaat sneller dan een tank die onderaan gemonteerd is.