Wetgeving voor LPG installaties

De belangrijkste wetgeving voor het monteren van LPG installaties in voertuigen staat in het staatsblad verschenen op 5 april 2013:

  • 7 MAART 2013. — Koninklijk besluit betreffende het gebruik van vloeibaar gemaakte petroleumgassen (LPG) voor de aandrijving van auto’s, bl. 21412
  • 7 MAART 2013. — Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 18 van het koninklijk besluit van 7 maart 2013 betreffende het gebruik van vloeibaar gemaakte petroleumgassen (LPG) voor de aandrijving van auto’s, bl. 21519.

LPG sticker verplicht

Sinds 2013 is een LPG sticker verplicht. U kan deze bij ons online bestellen, conform het ontwerp en afmetingen zoals bepaald in het Belgische staatsblad.

Keuring LPG tanks

Tanks zijn gekeurd voor 6 of 10 jaar (i.p.v. 15 jaar). Na deze termijn dient een herkeuring gebeuren van de tanks, waarop de tan opnieuw voor die periode geldig is. Bij tanks onderaan gemonteerd, bedraagt de geldigheid 6 jaar, bij tanks gemonteerd binnen in de auto bedraagt de geldigheid 10 jaar.