Katalysator vervangen?

Als u een probleem heeft met een Katalysator is er mogelijks iets fout met uw auto.
Vervangt u alleen de Katalysator dan lost u het probleem daarmee niet op. Controleer het volgende voordat u de Katalysator vervangt:

  • De motor moet afgesteld worden
  • Onverbrande benzine in de Katalysator
  • Olie of koelvloeistof in de Katalysator
  • Bougies of bougie-kabels zijn beschadigd
  • Lambda-sensor is beschadigd
  • De Katalysator is niet juist gemonteerd

Afstellen van de motor

Een onjuist brandstofmengsel of een onjuiste afstelling van de ontsteking zorgt ervoor dat de werking van de Katalysator snel vermindert. De edelmetalen in de Katalysator zijn erg gevoelig voor hoge temperaturen en onjuiste of onvolledige verbranding van het mengsel.

Onverbrande benzine in het uitlaatsysteem

De brandstof verbrandt normaal gesproken alleen in de cilinders. Onverbrande brandstofresten die terecht komen in de uitlaat, kunnen uiteindelijk verbanden in de Katalysator. Dit kan leiden tot oververhitting van de Katalysator en daardoor deze beschadigen. Mogelijke oorzaken zijn een onjuiste afstelling van het brandstofmengsel, onjuiste timing van de ontsteking, gecorrodeerde bougies, valse lucht, een beschadigde lambdasensor, lekkende injectoren, enz.

Olie of koelvloeistof in de uitlaat

Olie of koelvloeistof in het uitlaatsysteem kan een koollaagje achterlaten op de honingraatstructuur van de Katalysator. De luchtcirculatie wordt hierdoor belemmerd en de werking zal verminderen. Uiteindelijk kan de Katalysator zelfs geheel verstopt raken (wat weer gevolgen voor de motor kan hebben). Mogelijke oorzaken zijn versleten zuigerveren, kleppen of beschadigde pakkingen.

Beschadigde bougies of bougiekabels

Vonkoverslag (misfire of crossfire) veroorzaakt onverbrande benzine in het uitlaatsysteem. Door de hitte in de Katalysator kan de onverbrande benzine daar spontaan ontsteken. Hierdoor smelt het keramisch blok geheel of gedeeltelijk. Bougies en kabels moeten regelmatig worden gecontroleerd.

Als je met LPG of CNG rijdt kan je best de bougies laten vervangen door speciale LPG bougies. Je hoeft dit niet onmiddellijk bij de LPG installatie te doen. Maar het nodig is om de bougies te vervangen, dan vervang je ze beter meteen door speciale LPG of CNG bougies. Speciale LPG-CNG bougies zullen langer meegaan dan standaard bougies en hebben de juiste electroden afstand voor ontsteking met LPG of CNG.

Lambdasonde (zuurstofsensor) fungeert niet naar behoren

Een beschadigde lambdasonde kan verkeerde informatie geven aan de ECU over de samenstelling van de uitlaatgassen. Een te rijk of juist te arm mengsel is het gevolg. Dit kan de Katalysator beschadigen.

Rijschade of beschadigde ophang

Het keramische gedeelte in de Katalysator is gemaakt van gevoelig materiaal. Dit materiaal wordt beschermd door een isolerende en schokdempende laag, maar komt de Katalysator in contact met bijv. het wegdek of verkeersdrempels onder het rijden, dan kan de Katalysator beschadigen. Is het keramische gedeelte eenmaal beschadigd dan komen er kleine deeltjes los die uiteindelijk de doorvoer van uitlaatgassen kunnen belemmeren. Controleer ook de ophanging van het uitlaatsysteem en het uitlaatspruitstuk. Lekkage of valse lucht vóór de lambdasonde zal de Katalysator onherroepelijk beschadigen.

Lambdasonde

Lambdasonde
Lambdasonde

De lambdasonde is een sensor die het aandeel zuurstof meet in de uitlaatgassen van een voertuig.

Werkt de lambdasonde niet goed, dan kan deze verkeerde informatie geven aan de computer over de samenstelling van de uitlaatgassen. Een te rijk of te arm mengsel is het gevolg. Daardoor zal het voertuig niet rijden zoals het hoort en dit kan mogelijks de katalysator beschadigen.