LPG-fles

Handiger

LPG vullen aan het tankstation, da’s veel handiger!

Een LPG-fles is bijzonder handig voor mensen die regelmatig gas nodig hebben terwijl zij in het buitenland zijn.

U kent het wel, het probleem. U bent in het buitenland en uw gasfles is leeg. De Nederlandse of Belgische ruilflessen kunnen niet gevuld, noch geruild worden in Frankrijk, Spanje, Zwiterland, Portugal, Noorwegen en Finland.

Dit probleem is met onze LPG-fles van de baan. U tankt gewoon aan het tankstation.

U heeft de controle

Op de LPG-fles een inhoudsmeter gemonteerd waarop u kan zien hoeveel de fles gevuld is. Zo heb je onder controle wanneer je moet bijtanken.

Bij de normale ruilfles is er geen inhoudsmeter, waardoor u hiernaar moet raden wanneer de fles leeg is.

Veiliger

Daarenboven is dit systeem veel veiliger dan bij de traditionele gasfles: Een vulbegrenzer zorgt ervoor dat de fles nooit meer dan 80 procent gevuld wordt. Daarenboven is er een veerbeveiliging die ervoor zorgt dat de fles niet ontploft indien de druk in de fles te hoog wordt.

LPG tanken ten alle tijde

Als de fles leeg of halfvol is, u kunt op elk ogenblik LPG bijtanken.

Een gewone gasfles ruil je pas in als ze volledig leeg is. En ook al denk je dat ze leeg is, toch blijft er altijd nog een kleine hoeveelheid gas in de fles.

Promoties hervulbare LPG-flessen

Kijk op onze webshop voor actuele promoties van LPG-flessen en kits met LPG-tanks.

Wetgeving voor het vullen van LPG-flessen

Voor het Vlaamse Gewest is het vullen van de LPG-gasflessen en LPG-tanks voor campers is geregeld in de Vlarem. Hierbij vindt u een uitreksel uit het Belgisch Staatblad van 31/07/95 art. 5.16.4.4.7

Volgende punten zijn van belang:

§ 2: uitsluitend LPG-recipiënten welke zich aan boord van motorvoertuigen bevinden en dienstig zijn als brandstof mogen worden gevuld. LPG-recipiënten met een inhoudsvermogen kleiner dan of gelijk aan 60 liter welke dienen voor de verwarming- of keukeninstallaties van caravans of motorhomes mogen evenwel worden gevuld mits naleving van volgende voorwaarden:

1° de tanks voorzien van voetsteunen, een vulaansluiting met dubbele terugslagklep, een gasfase-afname, een vloeistofaanwijzer, een veiligheidsklep en een proefkraan.
2° de tanks mogen niet worden gevuld door zelfbediening, ze mogen slechts worden gevuld door de exploitant of door een behoorlijk op de hoogte gebrachte aangestelde nadat deze er zich heeft van vergewist dat bedoelde tanks zijn voorzien van hogervermelde uitrustingen, dat de tanks de beproevingsdatum en ijkstempel voorgeschreven in artikel 5.16.4.2.1. dragen en dat de termijn van herbeproeving niet overschreden is.

Alleen flessen die voldoen aan de specificaties hierboven mogen gevuld worden bij het LPG-tankstation. Andere flessen mogen in geen geval gevuld worden.

Andere flessen mogen in geen geval gevuld worden bij een gewoon tankstation.

Is LPG vullen in andere Europese landen toegestaan?

De wetgeving is in elk land verschillend. Maar in de regel zijn de volgende vereisten in zowat alle andere Europese landen van kracht:

  • De LPG flessen of vaste damptanks moeten vast bevestigd zijn in de motorhome met metalen beugels
  • De flessen worden met een dubbele terugslagklep. Er zijn 2 mogelijkheden:
  • De vulslang en buitenvuller dient gekeurd te zijn 67R01
  • De fles zelf dient CE gekeurd te zijn en het moet gaan om een LPG fles (met 80%, overdrukventiel, …)

In Duitsland wordt vaak een certificaat van inbouw en controle door een professionele installateur gevraagd. Wij kunnen dit voor u afleveren. Het controle certificaat mag maximaal 2 jaar oud zijn.

Keuring LPG-flessen

Nieuwe LPG-flessen hebben een geldigheidsduur van 10 jaar. Daarna dienen deze opnieuw gekeurd te worden. U kan deze keuring bij ons laten uitvoeren. Wij voeren de keuring elke dinsdag uit. Indien u de fles bij ons binnenbrengt ten laatste op maandag, dan kan u de fles terug afhalen op woensdag. Brengen en afhalen op dezelfde dag is niet mogelijk.

Indien u de losse fles brengt is het niet nodig om een afspraak te maken. U mag de fles gewoon binnenbrengen. Breng je de fles op maandag binnen dan is deze vanaf woensdag 9 uur klaar.

Bij de keuring wordt de datum van keuring in de fles gestempeld (maand en jaar). Vanaf die datum is de fles dus terug 10 jaar geldig.

Homologatie LPG gasflessen

LPG aan de pomp: 41% goedkoper dan propaan in ruilfles.

LPG Tanken aan de pomp is een stuk goedkoper dan werken met een ruilfles.

Voorbeeld:

De prijs voor 20,59 liter LPG aan de pomp bedraagt 8,7713 euro.
De prijs voor 20,59 liter propaan via een ruilfles bedraagt 14,8281 euro.

LPG aan de pomp is dus 41% goedkoper dan propaan in een ruilfles.

Berekening:

Bij de berekening werd uitgegaan van de officiële brandstofprijzen in België op 20 november 2004. De officiële prijs voor LPG bedraagt 0,4260 euro per liter. De officiële prijs van propaan voor ruilflessen: 1,4122 euro per kilo.

De dichtheid (=gewicht) van propaan is 0,510 kg bij 15°C voor 1 kubieke dm of 1 liter gas. Wanneer een propaanfles 10,5 kg propaangas kan bevatten, dan betekent dit 10,5 : 0,51 = 20,59 liter vloeibaar propaan (= 10295 liter gasvormig propaan). De dichtheid (=gewicht) van butaan is 0,587 kg bij 15°C voor 1 kubieke dm of 1 liter van het product. Wanneer een butaanfles 13 kg butaangas kan bevatten, dan betekent dit 13 : 0,587 = 22,15 liter.

LPG bestaat uit een mengsel van butaan en propaan. De verhouding tussen dit mengsel kan verschillen. In onze berekening gaan wij uit van 60% propaan en 40% butaan (dit is de gemiddelde verhouding in België).

De prijs voor 10,5 kg (of 20,59 liter) propaan bedraagt dus 14,8281 euro (10,50 kg x 1,4122 euro), via het ruilflessen systeem. De prijs voor 20,59 liter LPG bedraagt 8,7713 euro (20,59 x ,4260 euro).

Is het toegestaan om te rijden met geopende gasflessen?

Het is alleen toegestaan om te rijden met geopende gasflessen als de installatie is uitgerust met een zogenaamde crashsensor. Deze sensor zorgt ervoor dat er bij een ongeval geen gas kan ontsnappen door leidingbreuk. Vanaf januari 2007 is het verplicht om een crashsensor te hebben bij het rijden met geopende gasflessen. Voor voertuigen van voor deze datum geldt deze verplichting niet. Als je een crashsensor hebt, mag je dus rijden met geopende gasflessen, maar let op: tijdens het rijden mag je alleen gas gebruiken voor verwarming, NIET voor de koelkast. Als je een automatische omschakeling hebt, schakelt deze tijdens het rijden altijd over naar 12 volt. Als je geen automatische omschakeling hebt, moet je handmatig overschakelen. Er is Europese wetgeving die verwarming tijdens het reizen reguleert, maar die geldt niet voor de koelkast. Bij het gebruik van gas voor de koelkast is er altijd open vuur, terwijl dat bij verwarming niet het geval is. Daarom is er bij koelkasten met een AES (automatische omschakeling) altijd een vertraging ingebouwd van 10 tot 15 minuten wanneer er wordt overgeschakeld van 12 volt naar gas wanneer de motor wordt uitgeschakeld. Dit is om te voorkomen dat er vlammen ontstaan door aanwezige dampen als je stopt om te tanken en de koelkast overschakelt van 12 volt naar gas.

FAQ LPG gasflessen

Welk type gasslang van Truma kan aangesloten worden op mijn gasfles?

Op onze LPG flessen kan je aansluiten: Truma G.2 of Truma G.8. Dit zijn de meest courante types die gebruikt worden in België en Frankrijk.

Hoeveel kg gas gaat in de Alugas fles?

Wij hebben 2 types aluminium flessen van Alugas. De meest verkochte fles, met een inhoud van 27 liter, heeft dezelfde afmetingen als een standaard ruilfles van 11 kg. De inhoud is bruto uitgedrukt, je kan deze gasfles netto (80 procent vulbegrenzer) vullen met 21,6 liter. 1 liter LPG weegt 0,5 kg. Dus het netto vulgewicht uitgedrukt in kilo is 10,8 kg.
In veel nieuwere motorhomes past een fles van 34 liter. Meestal moet de kraag gedemonteerd worden opdat de fles past. De 34 liter fles heeft ook een 80 procent vulbegrenzer. Dus netto kan je de fles vullen met 27,2 liter (of 13,6 kg).