LPG-installateur Van Meenen

LPG Techniek Van Meenen bvba

LPG - CNG voor Auto's - Campers - Heftrucks - Generatoren - Boten - Karts - Scooters - Ovens
Invoerder van: Bigas, GFI Control Systems, IMPCO, LIMA, GZWM

LPG-KEURING LPG-installatie

1. De LPG-keuring
2. De nieuwe reglementering van 01/07/2001
3. Wanneer voor het eerst naar de keuring?
4. Montage in het buitenland.

1. De LPG-keuring LPG-installatie

Naast de algemene technische keuring van uw voertuig, dient er ook een LPG-keuring te gebeuren. De LPG-keuring kan samen gebeuren met de jaarlijkse algemene technische keuring.

De LPG-keuring bestaat uit volgende twee onderdelen:

1. Administratieve keuring van

 • het montagegetuigschrift
 • het montageplaatje

2. Technische keuring van:

 • Conformiteit van de installatie en de montage
 • het LPG-reservoir en zijn elementen (elektrische dienstkraan, automatische 80%-vulbegrenzer, ...)
 • de buigzame drukleidingen
 • de gasdichte doos
 • de LPG-vulleiding
 • de LPG-drukleiding
 • de benzine-afsluitklep
 • de LPG-afsluitklep
 • de ontspanner-verdamper
 • de lucht-LPG menger
 • de omschakelaar gas - benzine
 • Gasdichtheid
 • Respecteren van de emissienormen inzake milieu

Vertoont het voertuig geen gebreken (zowel algemeen als aan de LPG-installatie), dan ontvangt u een groen keuringsbewijs.

2. De nieuwe reglementering van 01/07/2001

In het kader van de bestrijding van het ozonprobleem heeft de regering beslist om de omschakeling naar LPG te bevorderen en bij deze de veiligheid van de installaties te verhogen.

De nieuwe reglementering die in werking is getreden op 01/07/2001, houdt voornamelijk in dat alle elementen van een LPG-installatie moeten voldoen aan de veiligheidsnormen van het internationaal reglement R67-01 met een Belgisch erkenningsnummer. Bijkomend moet de LPG-installatie geplaatst worden door een erkende installateur en/of monteur in een erkende werkplaats.

De voertuigen die voldoen aan de nieuwe regelgeving zullen identificeerbaar zijn. Op de voorruit zal een zelfvernietigend vignet worden gekleefd. Dit vignet is een vereiste voor de toegang tot ondergrondse publieke parkings.

Voertuigen uitgerust met een LPG-installatie van vóór 01.07.01 moeten voldoen aan de overgangsbepalingen. Dit zijn een automatische 80%-vulbegrenzer en een elektrisch gestuurde dienstkraan. Sinds 01.07.02 krijgt dit type voertuig geen LPG-vignet. Deze voertuigen behouden de groene sticker achteraan op het voertuig.
Indien op 01.07.02 de installatie niet aan de overgangsbepalingen voldoet, wordt een keuringsbewijs "verboden tot verkeer" afgeleverd. Twee oplossingen:

 • het onmiddellijk conform maken van de installatie aan de overgangsbepalingen
 • het onmiddellijk verwijderen van de installatie

De voertuigen uitgerust met een LPG-installatie gemonteerd na 01.07.01 worden aan een volledige LPG keuring onderworpen. Het LPG-vignet wordt op de voorruit gekleefd.

3. Wanneer voor het eerst naar de keuring?

De LPG-keuring is verplicht bij de indienststelling van uw voertuig op LPG en vervolgens afhankelijk van de aard van uw voertuig d.w.z. ter gelegenheid van elke keuring voorzien voor uw type voertuig. Er is eveneens een keuring vereist na de demontage van de LPG-installatie.

Het indienststellen van een LPG-installatie:

Voertuigen die door een erkend installateur met een LPG-installatie worden uitgerust, worden aan een volledige LPG-keuring onderworpen. De garagehouder of de erkende installateur rijdt het voertuig voor. Het keuringsvignet wordt afgeleverd indien de installatie conform de wetgeving is.

4. Montage in het buitenland.

Indien de klant de LPG-installatie laat plaatsen door een Belgisch installateur of een buitenlands installateur, moet hij er zich van vergewissen dat de installateur een BELGISCH erkenningsnummer heeft. Indien dit niet het geval is, zal het keuringscentrum deze installatie afkeuren en zal dit voertuig een verbod tot verkeer ontvangen.


LPG Techniek Van Meenen bvba
| Peperstraat 1 | 9900 Eeklo | Belgium
Tel +32(0)9 378 68 23 | Ives: 0474335656 | Kristof: 0475815037 | Fax +32(0)9 378 38 60 | vanmeenen@vanmeenen.com


LPG Techniek Van Meenen bvba - Copyright © 2007 - Alle rechten voorbehouden. LPG Techniek Van Meenen bvba kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor onjuistheden in deze website. Het is desondanks wel de bedoeling om deze website zo accuraat mogelijk te houden. Indien u opmerkingen heeft, aarzel niet en stuur een mailtje naar de webmaster Ives Van Meenen: ives@vanmeenen.com. Op al onze verkopen zijn onze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing.