Bigas Premium – handleiding

Allereerst gefeliciteerd met de aanschaf van uw kwalitatief hoogwaardig Bigas autogassysteem.

Deze handleiding is gemaakt om u zo snel mogelijk vertrouwd te maken met het Bigas PREMIUM autogassysteem. Wij adviseren u dan ook om deze handleiding nauwkeurig te bestuderen, ten einde eventuele misverstanden te voorkomen.

Het gebruik van autogas, als brandstof voor uw auto, kent een aantal belangrijke voordelen. Ten eerste is de literprijs van autogas aanzienlijk lager dan de prijs die u betaalt voor een liter benzine of diesel.

De uitlaatgassen welke uw auto met een Bigas PREMIUM autogasinstallatie uitstoot, zijn op autogasbedrijf beduidend schoner dan wanneer deze auto op benzine of diesel zou rijden. U helpt dus tijdens iedere rit mee om bijvoorbeeld de uitstoot van CO2 (verantwoordelijk geacht voor het broeikaseffect) en andere schadelijke stoffen, zoals stikstofoxiden te verminderen.

Wij wensen u vele plezierige en voordelige kilometers op autogas toe met uw nieuwe Bigas PREMIUM systeem en hopen u tot onze trouwe klantenkring te mogen rekenen.

Met vriendelijke groeten

Ives Van Meenen
LPG Techniek Van Meenen bvba

Wat is Autogas/ LPG/ GPL/ Flüssiggas?

LPG is een afkorting van Liquefied Petroleum Gases en is een samenstelling van propaan en butaan. In veel landen ook wel Autogas, GPL of Flüssiggas genoemd.

Landafhankelijk wordt in de wintermaanden relatief meer propaan aan de samenstelling toegevoegd om de druk in de tank te waarborgen en de autogasinstallatie normaal te laten functioneren bij lagere temperaturen. Lage temperaturen zorgen voor een lagere druk in de tank waardoor de toevoer van vloeibaar LPG beperkt wordt. Onder extreme condities kan dit, wanneer de samenstelling niet geschikt is voor de heersende temperatuur, tot ontoereikende toevoer van LPG leiden. Kortstondig overschakelen op benzine en automatisch terugschakelen wanneer de druk weer voldoende is, kan hiervan het gevolg zijn. Het overschakelen op benzine zal ook plaatsvinden wanneer de inhoud van de tank ontoereikend is voor het gevraagde verbruik.

Het LPG wat in de winter verkocht wordt bezit, door het hogere aandeel propaan, een lagere energiewaarde, wat resulteert in een hoger LPG verbruik. Het kan tevens voorkomen dat er in bepaalde landen het aandeel propaan ook buiten de wintermaanden veel groter is en u er dus het hele jaar door invloed van kan ondervinden. Binnen Europa worden zeer verschillende samenstellingen gebruikt, dit vanwege de heersende temperatuur en/of de beschikbaarheid ter plaatse. Bij normale atmosferische druk en buitentemperatuur zijn de koolwaterstofverbindingen gasvormig. Echter, bij een geringe overdruk laten deze zich tot vloeistof verdichten.

Wat zijn de specifieke voordelen van het Bigas PREMIUM?

Het PREMIUM-systeem is een technologisch hoogstaand autogasinjectiesysteem, waarbij het LPG dampvormig en per cilinder sequentieel geïnjecteerd wordt. Het systeem werkt nauw samen met het benzineinjectiesysteem, wat resulteert in probleemloze rijeigenschappen, gekoppeld aan een optimaal brandstofverbruik.

Voordat u op LPG gaat rijden …

Bestudeer de inhoud van deze handleiding en bewaar het bij uw autopapieren.

Bediening van het PREMIUM systeem

De schakelaar bestaat uit 1 knop, 7 LEDS en een interne luidspreker.

lpg schakelaar bediening Bigas premium

Bedienings-KNOP
De bedieningsknop dient te worden ingedrukt om over te schakelen van benzine naar LPG. Deze zal na het op contact zetten automatisch de laatst gebruikte stand aannemen. Is de auto op LPG uitgeschakeld, dan zal hij ook weer automatisch op LPG overschakelen na de volgende start. Het schakelen van LPG naar benzine gebeurt ook weer door het licht indrukken van deze schakelaar.

Starten op LPG
Het Bigas PREMIUM-systeem zorgt ervoor dat onder alle omstandigheden altijd op benzine gestart wordt, ondanks dat de schakelaar in de LPG stand staat. De tijd dat het systeem na de start op benzine draait, alvorens automatisch op LPG over te schakelen, is afhankelijk van de motortemperatuur.

GROENE LED
Snel knipperen – de auto is klaar om op benzine te starten en automatisch naar LPG over te schakelen
Constant branden en met gele LED gedoofd – de auto rijdt op LPG

RODE LED + 4 GROENE LEDS
Brandstofniveau-indicator; rode LED = reserve, terwijl de 4 groene LEDS de tankinhoud aanduiden (1/4, 2/4, 3/4, 4/4). De LEDS branden enkel als je in de LPG-modus rijdt.

GELE LED
Blijvend opgelicht met Groene LED uit – rijden op benzine
Blijvend opgelicht met knipperende Groene LED – de auto is klaar om te starten op benzine en automatisch over te schakelen naar LPG.

LEEGRIJDEN LPG-TANK
Het is niet raadzaam om uw LPG tank geheel leeg te rijden.
Wanneer uw tank geheel leegrijdt, zal het Bigas PREMIUM systeem automatisch terugschakelen naar benzine en klinkt er een zoemer. Tegelijkertijd zal de groene LED linksonder op de schakelaar gaan knipperen. Beide signalen worden beëindigd door het indrukken van de LPG schakelaar.

Minimale benzinevoorraad

Zorgt u ervoor, dat uw benzinetank voor minimaal 25% gevuld is, om drooglopen en defect raken van de benzinepomp te voorkomen! Indien uw benzinetank leeg is zal de auto niet starten! Omdat uw auto na het starten een korte tijd op benzine draait, dient u rekening te houden met een minimaal benzineverbruik. N.B. De houdbaarheid van benzine bedraagt ca. 3 maanden.

Algemene tips

Wat u beslist NOOIT moet doen:
1. Autogas tanken met draaiende motor.
2. Roken tijdens het tanken.
3. Autogas tanken terwijl uw GSM toestel is ingeschakeld.
4. Als u een LPG lekkage vermoedt, met een brandende lucifer of aansteker uw autogasinstallatie controleren op gasdichtheid.
Laat in dit geval met spoed een erkend inbouwbedrijf uw gasinstallatie controleren. Schakel in dit geval over naar benzinebedrijf.
5. Zelf onderhouds- of reparatiewerkzaamheden verrichten.

Service bij uw PREMIUM autogassysteem

Voor servicewerkzaamheden aan uw autogasinstallatie dient u contact op te nemen met uw leverancier (dealerbedrijf) of uw inbouwbedrijf van het LPG systeem.
Deze dealer heeft uw autogassysteem ingebouwd en/of geleverd en is dus uw aanspreekpunt.
Bij storingen dient u altijd de installatiefactuur te overleggen.

Zorg dat uw auto, conform het onderhoudsschema, gecontroleerd en onderhouden wordt. Laat daarbij tevens het autogassysteem controleren en laat elke 20.000 km de LPG-filter vervangen.
Indien er een kleppensmeersysteem gemonteerd werd, zoals het Flashlube-systeem: vergeet niet de olie tijdig bij te vullen.

Zorg er tenslotte voor dat:

 • de elektrische installatie van uw auto in orde is.
 • de ontsteking en de kleppen juist zijn afgesteld. Bij het rijden op LPG kan het interval van het controleren van de klepspeling gewijzigd zijn. Controleer dit bij uw dealer.
 • de bougies in goede staat verkeren. Bij het rijden op autogas kan het voorkomen dat een ander type bougie wordt voorgeschreven. Controleer dit bij uw dealer.
 • het koelsysteem in orde en op peil is.
 • de koelvloeistof-, benzine-, LPG- en vacuümslangen in goede conditie zijn.

Hoe te handelen bij storing?

Indien uw auto een storing vertoont, schakel dan eerst over op benzine om na te gaan of de storing zich ook voordoet op benzine.

 • Tracht niet zelf de storing te verhelpen.
 • Wanneer u een gaslucht ruikt, schakelt u dan direct over naar benzine en ga naar uw dealer om uw gasinstallatie te laten controleren.
 • Neem altijd contact op met uw dealer, deze heeft kennis, ervaring en de apparatuur om de storing aan uw auto te lokaliseren en te verhelpen.
 • Laat geen ondeskundige uw autogassysteem ‘repareren’, maar maak uitsluitend gebruik van de diensten van uw dealer.
 • Omschrijf de storing zo nauwkeurig mogelijk, dit voorkomt onnodig lange reparatietijden.

Uitsluitingen en aansprakelijkheid

LPG Techniek Van Meenen bvba sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade aan de auto en/of onderdelen daarvan, aan overige voorwerpen, alsmede extra bedrijfs-, en/of verblijfkosten zoals o.a. extra reiskosten, overnachtingskosten, sleepkosten, kosten van vervangend vervoer, benzine, gederfde winst etc. e.e.a. als gevolg van een defect in het autogassysteem en/of het niet naleven van de hierna volgende garantie- en onderhoudsvoorschriften.

Uitsluitingen voor garantie

Een garantieaanvraag wordt niet in behandeling genomen of wordt afgewezen indien sprake is van:

 • Schade en/of defecten aan het autogassysteem als gevolg van verkeerde of inferieure kwaliteit autogas.
 • Onjuist gebruik van het autogassysteem of onderdelen daarvan.
 • Reparaties en ingrepen verricht aan het autogassysteem door onbevoegde service organisaties en personen.
 • Foutieve werking van onderdelen die niet tot het autogassysteem behoren en het defect aan het autogassysteem hebben veroorzaakt.
 • Overbouw van het autogassysteem in een andere auto of voertuig.
 • Het niet nakomen van de garantievoorwaarden en/of onderhoudsvoorschriften van LPG Techniek Van Meenen bvba en Bigas en die van de betreffende autofabrikant of importeur.
 • Model- en typeaanduiding en/of serienummers van het autogassysteem zijn verwijderd, onleesbaar zijn gemaakt of veranderd.
 • Een verandering aan de kilometerstand.
 • Deelname aan autowedstrijden, rally’s
 • etc.

Algemene verkoopsvoorwaarden

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst gelden enkel onze algemene factuur- en verkoopsvoorwaarden.