Additief ter vervanging van loodhoudende benzine

Met het verdwijnen van loodhoudende benzine en benzine met loodvervanger in Europa is er nog steeds vraag naar een loodvervangend additief voor auto’s die voor 1986 gebouwd zijn.

Uitlaatkleppen kunnen onder normale gebruiksomstandigheden op benzine een temperatuur van 850 graden celcius bereiken, benzine heeft een koelend effect wanneer het de verbrandingskamer binnenkomt. Lood zorgt, naast het verhogen van het octaan getal, voor een dunne beschermende laag loodoxide op de kleppen en klepzitting, dit verminderd de kans op het inslaan van kleppen in de cilinderkop. Zonder gebruik te maken van een loodvervanger, zullen de kleppen in een hoog tempo verbranden hetgeen leidt tot kostbare reparaties aan de cilinderkop en de kans op grote motorschade. Een gebrek aan klepsmering resulteert vaak in het voortijdig slijten van de uitlaatklep, door het inslaan van de klep in de cilinderkop.

Een publicatie van de SAE (Society of Automotive Engineers) Australiƫ uit September 1993 beschrijft het volgende:

Een voordeel van gelode benzine is dat het lood helpt klepslijtage te voorkomen. Vooral in bij motorblokken voorzien van een gietijzeren cilinderkopen zonder gesmede klepzittingen die direct in de kop zitten. Het gebruik van gas en ongelode benzine in deze motoren zorgt voor het inslaan en uiteindelijk verbranden van de kleppen. Het materiaal dat gebruikt werd voor de klepzittingen bij gebruik van gelode benzine was niet zo goed, het materiaal dat in een later periode gebruikt werd bood iets meer weerstand tegen dit verschijnsel.

Flashlube Valve Saver Fluid met loodvervanger zorgt voor de essentiĆ«le smering en bescherming voor alle auto’s die voor 1986 zijn gebouwd en behoefte hebben aan lood smering. Flashlube Valve Saver Fluid, een synthetische loodvervanger, is al sinds 1990 op de Australische markt verkrijgbaar. Deze loodvervanger is met groot succes bij LPG motoren gebruikt om hete en droge kleppen te smeren.

Dankzij het toevoegen van Flashlube Valve Saver Fluid aan brandstof is de kans op versleten kleppen sterk afgenomen. Veel motoren die gebruik maken van hoge compressie, lopen redelijk goed op ongelode benzine omdat de compressie is afgenomen door slijtage aan de zuiger en zuigerveren. De kosten om een volle tank brandstof te behandelen met Flashlube is minimaal vergeleken met de hoge kosten die gemoeid zijn met een reparatie aan de cilinderkop, vervanging ervan of illegale modificaties.

Gedetailleerde probleem analyse.

Naarmate de motor heter wordt, wordt er meer motorolie langs de zuigerringen en versleten kleppengeleiders en/ of afdichtingen getrokken. Bij hoge verbrandingstemperaturen zullen de additieven in de olie afgebroken worden tot as en harde oxides die een schurende werking veroorzaken. De opbouw van deze afzetting op de kleppen vermindert de koeling van de klep via de watergekoelde klepzitting, waardoor de temperatuur van de kleppen nog verder oploopt, hetgeen nog meer problemen oplevert.

Kleperosie als gevolg van een harde afzetting tussen het klepoppervalk en de klepzitting. Een kleine lekkage tussen de uitlaatklep en de klepzitting, als gevolg van koolstofafzetting op de klep, leidt er toe dat hete gassen kunnen ontsnappen. Zodra de hete gassen onder hoge druk langs de klep stromen (blow-by), zal de klepoppervlakte eroderen. Het verschijnsel “”blow-by” is ervan de oorzaak dat de klep verbrand. Te veel afzetting op de klepsteel zorgt ervoor dat de klep blijft vastzitten hetgeen ook resulteert in verbrande kleppen.
Bij extreem hoge temperaturen, kan het zijn dat de hardheid van de kleppen ontoereikend is om te voorkomen dat een harde afzetting (koolstoffen) zich vormt op de klep, dit leidt tot verhoogde klepzittingslijtage en het inslaan van de klep. De stress die uitgeoefend wordt op het materiaal door oververhitte kleppen en de afwezigheid van een smeermiddel dat het hamerende effect tussen de hete, droge kleppen en de klepzitting dempt, kan er voor zorgen dat klepschotel vervormd en breekt. De afgebroken klepschotel komt vaak in de verbrandingskamer terecht en vernietigd de zuiger en zuigerwand.

Hete los geraakte koolafzetting kan een voor-ontsteking veroorzaken. Dit kan wel of niet hoorbaar zijn. Door pre-ignition comprimeert de motor reeds verbrande gassen. De compressietemperatuur loopt op tot ver boven de toegestane waarde waarop de kleppen en zuigers berekend zijn, dit veroorzaakt zeer snel motorschade. Bij verhoogde temperaturen vindt er oxidatie van de kleppen plaats. De corrosieve slijtage is het gevolg van hete gassen, koolstofdioxide, koolstofmonoxide, oxides van stikstof, koolwaterstoffen, zuurstof, waterdampen en diverse andere harde afzettingen die zorgen voor het inkuilen van het klepoppervlak. De hoge snelheid waarmee de hete gassen langs de klepsteel schuurt draagt bij aan de erosie van het metaal. Een samenspel van corrosie en erosie verzwakt de klepsteel en leidt tot klepbreuk. De mate van corrosie stijgt naarmate de temperatuur stijgt.

Hoe kun je het risico verkleinen van een voortijdige cilinderkop reparatie?

Gebruik Flashlube Valve Saver Fluid, Europa’s nummer 1 brandstofadditief met loodvervanger. Dankzij de smeer en -reinigingsmiddelen die speciaal ontwikkeld zijn voor de cilinderkop worden de hiervoor genoemde problemen gereduceerd of geheel voorkomen.

De afzetting op kleppen wordt gereinigd en gereguleerd, waardoor de klep zijn warmte veel beter kan afstaan aan de klepzitting en oververhitting door de lekkage van hete uitlaatgassen wordt verminderd. Een vastzittende klep is vaak de oorzaak van het verbranden ervan, ook dit wordt verschijnsel wordt sterk verminderd. Flashlube Valve Saver Fluid is niet zomaar een smeer en -reinigingsmiddel voor de cilinderkop. Het is het eerste Australische brandstofadditief dat gebruik maakt van een synthetische loodvervanger om klepslijtage tegen te gaan en de smerende eigenschappen bezit van loodhoudende benzine.
Flashlube Valve Saver Fluid verlengt de levensduur van de kleppen en klepzittingen, het zorgt ervoor dat slijtage aan de kleppen wordt geminimaliseerd. De krachtig reinigende additieven reguleren de afzetting op de kleppen, hiermee wordt de kans op voor-ontsteking, door hete afzetting in de verbrandingskamer verkleind.
Flashlube Valve Saver Fluid verlengt de levensduur van de kleppen en klepzittingen, het zorgt er voor dat corrosie wordt tegengegaan. Het smeermiddel zorgt ervoor dat de motor een langere levensduur heeft en optimaal blijft presteren. Het kan direct toegevoegd worden aan de brandstof in de tank, of via het speciaal ontwikkelde Automatic Lubrication Kit. Duizenden van deze kits hebben reeds hun weg gevonden naar LPG en benzine auto’s in Europa.