Wat is LPG?

LPG (Liquified Petroleum Gas), ook wel autogas genoemd, wordt volgens strenge productspecificaties geproduceerd in olieraffinaderijen. De tijd dat LPG een afvalproduct was ligt ver achter ons. Het is nog wel zo dat LPG vrijkomt bij de winning van aardolie en gas, maar vervolgens wordt ook dit gas volgens dezelfde productspecificaties geïmporteerd. Onder druk wordt het gas een vloeistof, en zo wordt het getankt. Wanneer de druk op deze vloeistof wordt verminderd, wordt het gasvormig. Daarbij onttrekt het warmte aan zijn omgeving, waardoor bij het tanken soms een beetje ijs rond de vulopening wordt gevormd. LPG, dat loodvrij is, heeft ten opzichte van benzine een hoger octaangetal van meer dan 100 RON. Super (benzine) heeft een octaangetal van circa 98 RON, Euro Loodvrij komt op 95 RON. Dit hogere octaangetal betekent in de praktijk dat autogas gelijkmatiger tot ontbranding komt. Er is, in tegenstelling tot andere brandstoffen, geen enkele toevoeging nodig om de hoge kwaliteit te waarborgen.

Minder milieubelastend

Autogas bereikt de motor in een zuiver gasvormige toestand de motor, in tegenstelling tot benzine. Het vermengt zich daardoor beter met de verbrandingslucht, wat leidt tot een vollediger verbrandingsresultaat. In vergelijking met benzine of dieselolie bevatten de uitlaatgassen van LPG minder schadelijke stoffen. De levensduur van de motor wordt verlengd door het ontbreken van onder meer etsende zuren en koolafzetting, terwijl er geen verdunning van de motorolie optreedt.

LPG is de meest milieuvriendelijke brandstof van alle fossiele brandstoffen.

Bij het aanschaffen van een wagen heb je de keuze tussen vier soorten brandstoffen: diesel, benzine, LPG of CNG (aardgas).

Dieselauto’s belasten het milieu het meest. Dieselauto’s stoten 30 keer meer roet en fijn stof uit dan LPG auto’s. Roet en fijn stof in de lucht is schadelijk voor de gezondheid.
Verder komt er uit de uitlaat van een dieselauto bij hogere snelheden ongeveer drie keer zo veel stikstofoxiden als bij een benzineauto. Stikstofdioxide in de lucht leidt tot smog en zure regen.

Een auto met een moderne Bigas SGIS PLUS LPG-installatie belast het milieu het minst. Indien men de werkelijke CO2-uitstoot berekent, dan stoot LPG voor een gemiddeld voertuig 16% minder CO2 uit t.o.v. benzine. Bij CNG vermindert de uitstoot met 3,3%.
Ook is de uitstoot van vluchtige organische stoffen lager. Een auto met LPG (autogas) stoot bijna geen roetdeeltjes uit, en is de oplossing voor het SMOG-probleem.

Over het geheel genomen is LPG minder milieubelastend dan diesel en benzine. De keuze van LPG kan ook financieel erg voordelig zijn, omdat LPG per liter beduidend minder kost dan diesel en benzine.

Duitse studie toont aan: minder CO2-uitstoot bij LPG t.o.v. aardgas

In theorie is de CO2 uitstoot het laagst bij aardgas (CNG), in vergelijking met benzine of LPG. Er zijn echter duidelijke verschillen tussen de theoretische en de daadwerkelijke milieuvoordelen van alternatieve brandstoffen. De HTW (Hogeschool voor Techniek en Wetenschap van Saarland, Duitsland) heeft de CO2-besparing door gasvormige brandstoffen gemeten, in vergelijking met benzine. De leider van het onderzoek, Prof. Dr. Thomas Heinze, komt tot de conclusie dat je met LPG in werkelijkheid het meeste CO2 bespaart.

Deze belangrijke vaststelling resulteert uit een zo genoemde “Bron-tot-Wiel”-studie. Deze studie brengt het totale milieu-relevante proces in rekening. Zij bestudeert de CO2-uitstoot vanaf de ontginning van de brandstof (bron) tot het verbruik door de auto (wiel). Momenteel houden beleidsmakers en autofabrikanten enkel rekening met de CO2-emissies van de eigenlijke verbranding door de motor (Tank –tot-Wiel).
Bij de eigenlijke verbrandingsprocessen is de uitstoot het minste bij aardgas:

Benzine: 72,5 g CO/MJ (1)
Aardgas: 58,40 g CO/MJ
LPG: 65,8 g CO2/MJ

Volgens professor Heinze stemmen deze waarden echter niet overeen met de werkelijkheid, maar komen ze enkel overeen met het theoretische verbrandingsproces.
Voor een juiste weergave dienen ook de transportketen van de brandstoffen en de voertuigen zelf in rekening gebracht te worden. Enkel zo kan je de werkelijke CO2 besparing berekenen.
Als men de weg van de brandstof vanaf de ontginning (bron) tot aan de tank van het voertuig berekent (Bron-tot-Tank) dan krijg je volgende milieubelastende waarden:

Benzine: 12,50 g CO2/MJ
Aardgas: 14,50 g CO2/MJ
LPG: 8,0 g CO2/MJ

Dit betekent dus dat LPG een voordeel heeft van 6,5 CO2/MJ in vergelijking met aardgas.

Om tot een juiste en volledige berekening te komen, dien je de voertuigen op aardgas ook in rekening brengen. Het hogere gewicht van een voertuig met aardgas (gemiddeld +150 kg, zwaardere tanks wegens hogere druk) resulteert in een hogere CO2-uitstoot.

Indien de totale keten in rekening gebracht wordt, dan stoot een gemiddeld voertuig op LPG 26,8 g CO2/km minder uit, in vergelijking met benzine. Bij aardgas is dit slechts een vermindering van 5,5 g CO2/km. Rijdt een aardgas-voertuig op benzine, dan stoot deze zelfs gemiddeld 8,1% méér uit in vergelijking met een zuivere benzinewagen.

Ives Van Meenen, zaakvoerder van LPG Techniek VAN MEENEN, ijvert ervoor dat de beleidsmakers snel actie ondernemen, en niet de theoretische maar de werkelijke CO2-besparing gebruiken als basis voor hun beleid.
Naast de belangrijke milieuvoordelen, biedt LPG ook een uitgebreid netwerk van tankstations over gans Europa. Daardoor is LPG een brandstof die gemakkelijk beschikbaar is.
Daarnaast biedt LPG als voordeel dat bestaande benzinevoertuigen eenvoudig omgebouwd kunnen worden naar LPG.
Om de kwaliteit te waarborgen, biedt LPG Techniek Van Meenen een netwerk van goed opgeleide en erkende LPG-installateurs in West-Europa. Vraag een gratis en vrijblijvende offerte aan van een LPG-installateur uit uw buurt.