Technische problemen/vragen LPG

Hierbij enkele vragen van klanten ons antwoord. Heeft u zelf ook een vraag? Mail naar ives@vanmeenen.com of contacteer mij via Whatsapp of telefonisch op +32474335656.

Al enige jaren rijd ik in een Renault Espace met LPG. Hiermee heb ik redelijk wat problemen gehad door backfire. Diverse malen is mijn auto afgesleept. Dat wil ik niet meer. Dus ben ik op zoek naar een goede gebruikte auto (van 3 à 4 jaar oud). Ook hierin moet een gastank zitten of anders laat ik ‘t inbouwen. Maar ik wil wél goed weten welke auto”s nu wel of niet zijn geschikt voor het rijden op LPG. Kunt u wat suggesties aandragen?

Om het risico van back-fire (explosie in het inlaatspruitstuk) uit te sluiten, moet u een gassysteem kiezen dat het gas bij elke cilinder afzonderlijk toedient (sequentieel multipoint-gassysteem), zoals het Bigas Premium systeem. Bij dit systeem bevindt zich in het inlaatspruitstuk alleen maar lucht en niet een explosief mengsel, zoals bij een monopoint-gassysteem, dat het gas centraal toedient vóór in het inlaatspruitstuk nabij de door het gaspedaal bediende smoorklep. Met het Bigas Premium systeem is daardoor de kans op backfire onbestaande.
Bovendien reageert een systeem zoals Bigas Premium sneller op wisselingen in de motorbelasting, met name bij plotseling gas geven (dat is de meest kritische omstandigheid voor backfire).

Ik heb een Opel Omega 2.0i Caravan van januari ’93 met 135.000 km op de teller. In deze auto zit een Opel LPG-installatie. Met het optrekken op benzine loopt alles perfect, maar op LPG geeft de auto het gevoel als of hij (iets onregelmatig) niet voldoende brandstof krijgt en inhoudt. Vroeger was dat gemakkelijk te verhelpen, gewoon ietsje rijker zetten. Maar mijn garage zegt dat dit niet mogelijk is met een dergelijke moderne LPG-installatie, omdat alles computer gestuurd is. De luchtfilter heb ik reeds vervangen, maar dit gaf geen verbetering. Kunt u mij hier uitsluitsel over geven?

Het LPG-systeem van uw auto is inderdaad, net zoals het benzinesysteem, lambdageregeld. Dat wil zeggen dat de lucht/brandstofverhouding voortdurend op de voor een optimale verbranding ideale waarde (lambda 1) wordt gehouden, zodat ook de katalysator optimaal zijn reinigende werk kan doen. Het aanhouden van die bepaalde lucht/brandstofverhouding verzogt de lambdasonde, aan de hand van het gemeten zuurstofgehalte van de uitlaatgassen (voor de katalysator). Zodra de sonde afwijkingen in de richting arm of rijk constateert, vertoont het sondesignaal een spanningssprong waarop de elektronische regeleenheid reageert door meer resp. minder brandstof in te spuiten.
Dat gebeurt zowel op benzine als op LPG. Niet duidelijk is wel LPG-systeem in uw Omega zit. Vermoedelijk is dat nog het conventionele monopoint-systeem, met centrale toediening van het LPG via het zogenaamde mengstuk. Het beste is bij ons eens binnen te springen, of met uw wagen naar een door ons erkende dealers te gaan. Dan zullen zij het lambdasondesignaal tijdens de acceleratie meten met een analoge voltmeter. Als blijkt dat dan het mengsel niet lambda 1 blijft, moet gecontroleerd worden of de LPG-toevoer naar het mengstuk niet belemmerd wordt, bijvoorbeeld door een te lange slang of doordat er een knik in de slang zit of doordat verkeerde kniestukken
gebruikt zijn. Uiteraard behoort de motor van uw auto ook goed op LPG te kunnen optrekken.

Volgend jaar hoop ik een Amerikaanse oldtimer uit de jaren zestig te kunnen kopen. Nu heeft het rijden in zo’n wagen n nadeel: het hoge brandstofverbruik van 1 op 3,5. Het inbouwen van een LPG-installatie zou de brandstofkosten behoorlijk drukken. Over de mogelijkheden tot inbouw bestaat bij mij echter onduidelijkheid. De tot nu toe meest gehoorde bezwaren zijn:
· Een motor die ruim 30 jaar op benzine heeft gelopen zou niet tegen de hoge temperatuur kunnen die je krijgt bij de verbranding van LPG.
· De cilinders worden niet meer met het lood uit de benzine gesmeerd.
· De waarde van je auto daalt, daar deze niet meer origineel zal zijn.
Daarentegen zegt men dat de 8-litermotor bij normaal rijgedrag een zeer lage compressie heeft en nog geen kwart van zijn vermogen hoeft te gebruiken, waardoor het rijden op LPG geen problemen zal geven. Nu kom ik natuurlijk niet graag met scheuren in mijn motorblok langs de weg stil te staan. Maar om het jaar voor zo’n 200 000 frank aan gelode super te moeten tanken lijkt mij ook geen prettig vooruitzicht.

U zou wel gek (of heel vermogend) moeten zijn, om met zo’n oude Amerikaanse ‘gas guzzler’ niet op LPG te gaan rijden. Inderdaad moet de overbemeten V8 van zo’n auto zo weinig presteren, dat u niet bang voor motorschade hoeft te zijn. De capaciteit van de verdamper/drukregelaar moet natuurlijk opgewassen zijn tegen de behoefte van zo’n grote motor, anders zal de LPG-toevoer het bij hogere belastingen niet meer bij kunnen sloffen. De motor kan dan zijn vermogen niet leveren en een te arm wordend mengels zal de kans op back-fire (terugslag) en te hoge verbrandingstemperaturen verhogen. Wij en onze dealers beschikken over een geschikte LPG/luchtmenger voor voor grote Amerikaanse V8’s.

Mijn Nissan Primera 2.0 SLX uit 1992 met 120.000 km op de teller heb ik in mei ’95 aangeschaft en hij bevalt prima. Sinds juni kamp ik echter met een probleem. De auto rijdt op LPG niet naar wens, maar op benzine is er geen probleem. Een en ander heb ik laten nakijken bij de garage waar ik de auto heb aangeschaft. De auto houdt in bij accelereren en geeft hierbij een zwaar geluid. Het lijkt alsof de motor teveel lucht krijgt en loopt bij vaste snelheid (bijv. 80 km/h) niet regelmatig. De garage heeft de motor zorgvuldig gecontroleerd op luchtlekkage en geconstateerd dat de LPG-toevoer niet voldoende zou zijn, waarna de stappenmotor vervangen is. Het euvel leek verholpen, maar na een paar dagen waren de klachten weer terug. Daarop zei men dat de klacht niet te verhelpen is en dat ik er maar mee moet leren leven. Ik moet hierbij vermelden dat ik de auto zonder garantie heb gekocht. Ik heb daarom een Nissan-dealer een motordiagnosetest laten uitvoeren, met als resultaat dat de motor perfect afgesteld stond en geen mankementen vertoont. Aangezien ik het onderhoud zelf uitvoer, heb ik hier toen ook de onderdelen voor een grote onderhoudsbeurt aangeschaft. Ik werd erop gewezen dat het beter zou zijn als ik het luchtfilter niet zou vervangen. Dit heb ik in eerste instantie wel gedaan, maar inderdaad bleek het dat de motor nu nog slechter accelereerde. Daarom hem ik het oude filter weer teruggezet. Deze dealer geeft als oplossing het reviseren van de volledige LPG-installatie, maar kan niet garanderen dat het euvel dan is opgelost. Graag zou ik weten waar het probleem ‘m in zit, want de garage weet ‘t zo langzamerhand ook niet meer. Ik weet dat volledige revisie (hoge) kosten met zich meebrengt en zie dit ook niet als een bezwaar. Wel dat mogelijk de klacht na reparatie niet is verholpen. De enige afdoende oplossing zou het verwijderen van de LPG-installatie zijn. Kunt u mij verder helpen?

Omdat u niet vermeldt wat het merk van de LPG-installatie is, kunnen we u ook geen advies geven. Wel kunnen we in algemene termen met u meedenken. Het komt ons voor dat er niet voldoende LPG-toevoer is. Daar duidt ook het beter functioneren met een vervuilde luchtfilter op. Een enkele keer is de elektrische klep van de LPG-leiding verstopt door resten uit de LPG-tank zodat vooral op hogere snelheid problemen ontstaan. Ook een knik in of beschadiging van de LPG-leiding zorgt voor een verminderde opbrengst. Een garantie dat het probleem verholpen zal zijn na revisie van de installatie zult u nooit kunnen krijgen, maar in uw plaats zouden we toch de gok nemen, want ook wij geloven dat daar de oorzaak van uw klacht ligt.

Mijn VW Golf 1.3 LPG uit 1991 heeft de neiging om te gaan trillen als hij stationair loopt. Op zich lijkt dit geen onoverkomelijk probleem, ware het niet dat dit uiteindelijk leidt tot het afslaan van de motor. En er is geen pijl op te trekken wanneer de problemen zich zullen voordoen. Volgens de LPG-installateur ligt het aan de “afstelling van de LPG-tank”. Nu heb ik de auto al meermalen laten afstellen, waarna het – voor korte tijd – prima rijdt, maar dan begint het hele verhaal weer van voor af aan. Er lijkt dus een duidelijk verband te bestaan tussen het rijker afstellen van de LPG-toevoer en het probleem. Meer LPG geven, wanneer de auto stationair trilt, biedt echter geen uitkomst. Overigens heb ik nergens last van bij het rijden op benzine. Zou het ‘leegrijden’ van de benzinetank er eventueel iets mee te maken kunnen hebben? Verder las ik ergens dat men nooit een LPG-tank in een uitvoering met injectiemotor mag bouwen. Helaas stond er niet bij waarom niet. Zijn deze ideeën inmiddels niet achterhaald?

Het trillen en afslaan bij stationair draaien op LPG – meer LPG geven heeft geen resultaat, schrijft u – duidt allereerst op een niet optimale mengselbereiding onder die omstandigheden. Aan de afstelling van de LPG-tank, zoals u schrijft, kan dat niet liggen. Wel natuurlijk aan die van de verdamper/drukregelaar en de vermoedelijk elektronisch geregelde variabele LPG doorlaat (als de motor op LPG ook lambda n draait). Zonder opgave van merk en type LPG-installatie zult u begrijpen dat wij moeilijk gerichte aanwijzingen tot herstel kunnen geven.
Overigens draaien ook injectiemotoren uitstekend op LPG. Alleen kunnen de gevolgen van een back-fire (terugslag) bij een op LPG omgebouwde injectiemotor met multipoint benzine-injectie ernstig zijn. Dit vanwege het grote volume van het inlaatsysteem van dergelijke motoren, dat op LPG draaiend geheel met explosief mengsel gevuld is. Behalve natuurlijk wanneer ook het LPG vlakbij de cilinders wordt toegediend, zoals bij het nieuwste Bigas Premium systeem.