Controle LPG installatie van camper

Laat uw gasinstallatie regelmatig nakijken op lekdichtheid en duurzaamheid.

Wij bevelen aan om 2-jaarlijks een keuring te laten uitvoeren van installatie in de motorhome, en elke 10 jaar een keuring van de gastank.

Tweejaarlijkse keuring

Deze keuring omvat uw gehele gasinstallatie, (LPG, Propaan of Butaan).

Volgende elementen worden gecontroleerd:

 • Kwaliteit en duurzaamheid van de montage;
 • Controle van de gebruikte materialen;
 • Controle op lekkage;
 • Controle van de beveiligingen;
 • Conformiteit van de installatie en de montage;
 • Het LPG-reservoir en zijn elementen (elektrische dienstkraan, automatische 80%- vulbegrenzer, …);
 • De buigzame drukleidingen;
 • De gasdichte doos (indien aanwezig);
 • De LPG-vulleiding;
 • De LPG-drukleiding.

Deze keuring kan onmiddellijk worden uitgevoerd, terwijl u wacht.

Voor deze keuring dient er gas in uw tank te zijn.

10-jaarlijkse keuring van de LPG tank

Bij de 10-jaarlijkse keuring wordt eveneens een druktest op de tank uitgevoerd, naast de elementen die gecontroleerd worden tijdens de jaarlijkse keuring.

Bij deze keuring worden volgende onderdelen vervangen:

 • Vulslang;
 • Alle buigzame leidingen (rubberen leidingen).

Eveneens gevoelige koppelingen worden vernieuwd.

Bij deze keuring wordt de tank gedemonteerd indien deze tank vasthangt. Er wordt een druktest op de tank uitgevoerd.

Het is best dat de tank leeg is als u langskomt. Indien er zich nog gas in de tank bevindt zal deze eruitgelaten worden.

Hierbij is het noodzakelijk dat de motorhome achtergelaten wordt gedurende 1 dag (dag A brengen, dag C afhalen).
Een andere mogelijkheid is dat de tank gedemonteerd wordt op dag A terwijl u wacht, en dat u met de motorhome verder rijdt. Op dag C kunt u dan terugkomen om de tank terug te laten monteren. Op deze manier hoeft u uw motorhome geen enkele dag te missen.

Ook voor propaan of butaan

De keuring is niet enkel aan te raden voor LPG-gebruikers, maar even goed voor wie op propaan of butaan kookt of verwarmt.

Keuringsrapport

Van elke keuring ontvangt u een keuringsrapport, met eventuele aanbevelingen die de veiligheid van uw gasinstallatie kunnen bevorderen.