Is de LPG veilig?

In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, lpg is niet alleen de goedkoopste brandstof, maar ook de veiligste. Inderdaad:


1. Het vullen gebeurt op een luchtdichte manier in tegenstelling tot andere brandstoffen die damp door laten gaan, wat de echte boosdoener is voor de meeste ongevallen aan de pomp,

2. De tank is gemaakt van een metaal enkele millimeters dik, in tegenstelling tot de huidige benzine tanks die plastic zijn.

3· LPG is moeilijker ontvlambaar dan benzine.

4· Een systeem voorkomt het vullen van een tank tot meer dan 80 procent, omdat een lichte uitzetting kan worden gegenereerd door een stijging van de temperatuur, zodat u rijden met LPG en tanken zonder angst, zelfs tijdens warme dagen.

5· LPG is van nature guurloos. Daarom wordt een stof toegevoegd zodat u het onmiddellijk ruikt als zich een lekkage voordoet.

6· De sterkte van LPG tanks in een ongeval is al vele malen getest. Deze tests tonen aan dat LPG tanks veel resistenter zijn in geval van een schok.

7 · Tanks worden om de 6 of 10 jaar getest om ervoor te zorgen dat ze waterdicht zijn.

8· Tijdens de technische inspectie wordt uw gehele installatie gescreend door experts die eventuele gebreken in uw installatie zullen melden.