Gas Geven Zonder Zorgen...

Surf naar onze nieuwe website: www.vanmeenen.com.

Wat is LPG?

LPG (Liquified Petroleum Gas), ook wel autogas genoemd, wordt, volgens strenge productspecificaties geproduceerd in olieraffinaderijen. De tijd dat LPG een afvalproduct was ligt ver achter ons. Het is nog wel zo dat LPG vrijkomt bij de winning van aardolie en gas, maar vervolgens wordt ook dit gas volgens dezelfde productspecificaties ge?mporteerd. Onder druk wordt het gas een vloeistof, en zo wordt het getankt. Wanneer de druk op deze vloeistof wordt verminderd, wordt het gasvormig. Daarbij onttrekt het warmte aan zijn omgeving, waardoor bij het tanken soms een beetje ijs rond de vulopening wordt gevormd. LPG, dat loodvrij is, heeft ten opzichte van benzine een hoger octaangetal van meer dan 100 RON. Superbenzine heeft een octaangetal van circa 98 RON, Euro Loodvrij komt op 95 RON. Dit hogere octaangetal betekent in de praktijk dat autogas gelijkmatiger tot ontbranding komt. Er is, in tegenstelling tot ontbranding komt. Er is, integenstelling tot andere brandstoffen, geen enkele toevoeging nodig om de hoge kwaliteit te waarborgen.

Minder milieubelastend

In tegenstelling tot benzine, bereikt autogas in zuivere gasvorm de motor. Het vermengt zich daardoor beter met de verbrandingslucht, wat leidt tot een vollediger verbrandingsresultaat. In vergelijking met benzine of dieselolie bevatten de uitlaatgassen van LPG minder schadelijke stoffen. De levensduur van de motor wordt verlengd door het ontbreken van onder meer etsende zuren en koolafzetting, terwijl er geen verdunning van de motorolie optreedt.