Gas Geven Zonder Zorgen...

Surf naar onze nieuwe website: www.vanmeenen.com.

Technische problemen/vragen

Goed op LPG

Ik heb een Opel Omega 2.0i Caravan van januari '93 met 135.000 km op de teller. In deze auto zit een Opel LPG-installatie. Met het optrekken op benzine loopt alles perfect, maar op LPG geeft de auto het gevoel aslof hij (iets onregelmatig) niet voldoende brandstof krijgt en inhoudt. Vroeger was dat gemakkelijk te verhelpen, gewoon ietsje rijker zetten. Maar mijn garage zegt dat dit niet mogelijk is met een dergelijke moderne LPG-installatie, omdat alles computer gestuurd is. De luchtfilter heb ik reeds vervangen, maar dit gaf geen verbetering. Kunt u mij hier uitsluitsel over geven?
Kris Vlaeminck - Oostende

ANTWOORD LPG VAN MEENEN:
Het lpgsysteem van uw auto (fabrikaat Koltec, maar onder de naam Opel verkocht) is inderdaad, net zoals het benzinesysteem, lambdageregeld. Dat wil zeggen dat de lucht/brandstofverhouding voortdurend op de voor een optimale verbranding ideale waarde (lambda 1) wordt gehouden, zodat ook de katalysator optimaal zijn reinigende werk kan doen. Het aanhouden van die bepaalde lucht/brandstofverhouding verzogt de lambdasonde, aan de hand van het gemeten zuurstofgehalte van de uitlaatgassen (voor de katalysator). Zodra de sonde afwijkingen in de richting arm of rijk constateert, vertoont het sondesignaal een spanningssprong waarop de elektronische regeleenheid reageert door meer resp. minder brandstof in te spuiten. Dat gebeurt zowel op benzine als op lpg. Niet duidelijk is wel lpgsysteem in uw Omega zit. Vermoedelijk is dat nog het conventionele monopoint-systeem, met centrale toediening van het lpg via het zogenaamde mengstuk. Het beste is bij ons eens binnen te springen, of met uw wagen naar een door ons erkende dealers te gaan. Dan zullen zij het lambdasondesignaal tijdens de acceleratie meten met een analoge voltmeter. Als blijkt dat dan het mengsel niet lambda 1 blijft, moet gecontroleerd worden of de lpgtoevoer naar het mengstuk niet belemmerd wordt, bijvoorbeeld door een te lange slang of doordat er een knik in de slang zit of doordat verkeerde kniestukken gebruikt zijn. Uiteraard behoort de motor van uw auto ook goed op lpg te kunnen optrekken.
(Kristof Van Meenen)

Amerikaanse oldtimer, een benzineslurper

Volgend jaar hoop ik een Amerikaanse oldtimer uit de jaren zestig te kunnen kopen. Nu heeft het rijden in zo'n wagen n nadeel: het hoge brandstofverbruik van 1 op 3,5. Het inbouwen van een LPG-installatie voor zo'n 35.000 BEF zou de brandstofkosten behoorlijk drukken. Over de mogelijkheden tot inbouw bestaat bij mij echter onduidelijkheid. De tot nu toe meest gehoorde bezwaren zijn:

  • Een motor die ruim 30 jaar op benzine heeft gelopen zou niet tegen de hoge temperatuur kunnen die je krijgt bij de verbranding van lpg.
  • De cilinders worden niet meer met het lood uit de benzine gesmeerd.
  • De waarde van je auto daalt, daar deze niet meer origineel zal zijn.
Daarentegen zegt men dat de 8-litermotor bij normaal rijgedrag een zeer lage compressie heeft en nog geen kwart van zijn vermogen hoeft te gebruiken, waardoor het rijden op LPG geen problemen zal geven. Nu kom ik natuurlijk niet graag met scheuren in mijn motorblok langs de weg stil te staan. Maar om het jaar voor zo'n 200 000 frank aan gelode super te moeten tanken lijkt mij ook geen prettig vooruitzicht.
Etienne Van De Velde - Evergem

ANTWOORD LPG VAN MEENEN:
U zou wel gek (of heel vermogend) moeten zijn, om met zo'n oude Amerikaanse 'gas guzzler' niet op lpg te gaan rijden. Inderdaad moet de overbemeten V8 van zo'n auto zo weinig presteren, dat u niet bang voor moterschade hoeft te zijn. De capaciteit van de verdamper/drukregelaar moet natuurlijk opgewassen zijn tegen de behoefte van zo'n grote motor, anders zal de lpgtoevoer het bij hogere belastingen niet meer bij kunnen sloffen. De motor kan dan zijn vermogen niet leveren en een te arm wordend mengels zal de kans op back-fire (terugslag) en te hoge verbrandingstemperaturen verhogen. Wij en onze dealers beschikken over een geschikte lpg/luchtmenger voor voor grote Amerikaanse V8's.
(Kristof Van Meenen)

Probleem op LPG

Mijn Nissan Primera 2.0 SLX uit 1992 met 120.000 km op de teller heb ik in mei '95 aangeschaft en hij bevalt prima. Sinds juni kamp ik echter met een probleem. De auto rijdt op LPG niet naar wens, maar op benzine is er geen probleem. Een en ander heb ik laten nakijken bij de garage waar ik de auto heb aangeschaft. De auto houdt in bij accelereren en geeft hierbij een zwaar geluid. Het lijkt alsof de motor teveel lucht krijgt en loopt bij vaste snelheid (bijv. 80 km/h) niet regelmatig. De garage heeft de motor zorgvuldig gecontroleerd op luchtlekkage en geconstateerd dat de lpgtoevoer niet voldoende zou zijn, waarna de stappenmotor vervangen is. Het euvel leek verholpen, maar na een paar dagen waren de klachten weer terug. Daarop zei men dat de klacht niet te verhelpen is en dat ik er maar mee moet leren leven. Ik moet hierbij vermelden dat ik de auto zonder garantie heb gekocht. Ik heb daarom een Nissan-dealer een motordiagnosetest laten uitvoeren, met als resultaat dat de motor perfect afgesteld stond en geen mankementen vertoont. Aangezien ik het onderhoud zelf uitvoer, heb ik hier toen ook de onderdelen voor een grote onderhoudsbeurt aangeschaft. Ik werd erop gewezen dat het beter zou zijn als ik het luchtfilter niet zou vervangen. Dit heb ik in eerste instantie wel gedaan, maar inderdaad bleek het dat de motor nu nog slechter accelereerde. Daarom hem ik het oude filter weer teruggezet. Deze dealer geeft als oplossing het reviseren van de volledige lpginstallatie, maar kan niet garanderen dat het euvel dan is opgelost. Graag zou ik weten waar het probleem 'm in zit, want de garage weet 't zo langzamerhand ook niet meer. Ik weet dat volledige revisie (hoge) kosten met zich meebrengt en zie dit ook niet als een bezwaar. Wel dat mogelijk de klacht na reparatie niet is verholpen. De enige afdoende oplossing zou het verwijderen van de lpginstallatie zijn. Kunt u mij verder helpen?
Michel De Leye - Westkerke

ANTWOORD LPG VAN MEENEN:
Omdat u niet vermeldt wat het merk van de lpginstallatie is, kunnen we u ook geen advies geven. Wel kunnen we in algemene termen met u meedenken. Het komt ons voor dat er niet voldoende lpgtoevoer is. Daar duidt ook het beter functioneren met een vervuilde luchtfilter op. Een enkele keer is de elektrische klep van de lpgleiding verstopt door resten uit de lpgtank zodat vooral op hogere snelheid problemen ontstaan. Ook een knik in of beschadiging van de lpgleiding zorgt voor een verminderde opbrengst. Een garantie dat het probleem verholpen zal zijn na revisie van de installatie zult u nooit kunnen krijgen, maar in uw plaats zouden we toch de gok nemen, want ook wij geloven dat daar de oorzaak van uw klacht ligt.
(Kristof Van Meenen)

Afslaan van motor

Mijn VW Golf 1.3 LPG uit 1991 heeft de neiging om te gaan trillen als hij stationair loopt. Op zich lijkt dit geen onoverkomelijk probleem, ware het niet dat dit uiteindelijk leidt tot het afslaan van de motor. En er is geen pijl op te trekken wanneer de problemen zich zullen voordoen. Volgens de LPG-installateur ligt het aan de "afstelling van de lpgtank". Nu heb ik de auto al meermalen laten afstellen, waarna het - voor korte tijd - prima rijdt, maar dan begint het hele verhaal weer van voor af aan. Er lijkt dus een duidelijk verband te bestaan tussen het rijker afstellen van de lpgtoevoer en het probleem. Meer lpg geven, wanneer de auto stationair trilt, biedt echter geen uitkomst. Overigens heb ik nergens last van bij het rijden op benzine. Zou het 'leegrijden' van de benzinetank er eventueel iets mee te maken kunnen hebben? Verder las ik ergens dat men nooit een lpgtank in een uitvoering met injectiemotor mag bouwen. Helaas stond er niet bij waarom niet. Zijn deze ideen inmiddels niet achterhaald?
Robert Geirnaert - Ertvelde

ANTWOORD LPG VAN MEENEN:
Het trillen en afslaan bij stationair draaien op lpg - meer lpg geven heeft geen resultaat, schrijft u - duidt allereerst op een niet optimale mengselbereiding onder die omstandigheden. Aan de afstelling van de lpgtank, zoals u schrijft, kan dat niet liggen. Wl natuurlijk aan die van de verdamper/drukregelaar en de vermoedelijk elektronisch geregelde variabele lpg doorlaat (als de motor op lpg ook lambda n draait). Zonder opgave van merk en type lpginstallatie zult u begrijpen dat wij moeilijk gerichte aanwijzingen tot herstel kunnen geven. U kunt zich voor advies het best wenden tot de fabrikant van de lpginstallatie of een lpginbouwspecialist die dat merk vertegenwoordigt. Overigens draaien ook injectiemotoren uitsekend op lpg. Alleen kunnen de gevolgen van een back-fire (terugslag) bij een op lpg omgebouwde injectiemotor met multipoint benzine-injectie ernstig zijn. Dit vanwege het grote volume van het inlaatsysteem van dergelijke motoren, dat op lpg draaiend geheel met explosief mengsel gevuld is. Behalve nauurlijk wanneer ook het lpg vlakbij de cilinders wordt toegediend, zoals bij onze nieuwste Lpg-systemen.
(Kristof Van Meenen)