LPG-inbouwer Van Meenen - Eeklo

Gas Geven Zonder Zorgen...

Welkom op vanmeenen.com, de website van LPG Techniek Van Meenen - importeur, groothandelaar en installateur van LPG installaties.

Nieuwe site! Klik hier om naar onze nieuwe site te surfen.

----------------------------------------------------------

Gratis vrijblijvende online prijsofferte!

Officieel importeur van BIGAS Sequential Gas Injection System.

Bekroonde kwaliteit en afwerking. 

Tweedehandswagens.

Promo voor motorhomes/caravans verlengd

Voorstellen tot verbetering van website

Snellere service bij LPG Van Meenen

Een snelle service is een van de speerpunten in het beleid van LPG Techniek Van Meenen. Om deze service op een hoogwaardig niveau te kunnen bieden is er altijd een brug vrij voor onze zogenaamde Express Service. Hierdoor kunnen urgente zaken eventueel onmiddellijk worden nagezien.

Aantal LPG tankstations stijgt - aantal benzinestations daalt (23/04/2003)

Gedurende de vorige acht jaar is het aantal benzinestations gehalveerd. Het aantal stations dat LPG aanbiedt steeg daarentegen met meer dan tien procent gestegen gedurende de vorige twee jaar (bron: Gazet van Antwerpen).

Agalev: "Parkeren van LPG-wagens in ondergrondse garages wordt binnenkort mogelijk" (8 april 2003)

Kristien Grauwels, kamerlid voor Agalev, schrijft: Parkeren van LPG-wagens in ondergrondse garages wordt binnenkort mogelijk. Dit antwoordt minister van binnenlandse zaken Antoine Duquesne aan volksvertegenwoordiger Kristien Grauwels (Agalev).

De regering heeft via allerlei maatregelen LPG als brandstof voor voertuigen gepromoot omdat die milieuvriendelijk is. Daar hebben de groenen voor gezorgd.

Er blijft echter het probleem van een parkeerverbod in gararges voor LPG voertuigen. Dat verbod wordt opgelegd door de brandweer die weigert gunstig advies te geven. Er zijn nochtans geen ongevallen met LPG-voertuigen bekend.

Mede op onze vraag heeft de Hoge Raad voor de beveiliging tegen brand en ontploffing zijn advies uitgebracht dat stelt dat voertuigen die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen kunnen toegelaten worden in ondergrondse parkings op voorwaarde dat de gesloten parking uitgerust is met een detectie- en alarminstalatie en met een verluchtingssysteem. De voertuigen moeten dan een kenteken dragen waaruit blijkt dat ze werken op LPG.

De minister van Binnenlandse Zaken heeft nu een Koninklijk Besluit ontworpen dat de reglementering vastlegt. De Hoge Raad,de Europese Commissie, de Ministerraad en de Raad van State moeten zich nog over de teksten uitspreken. Nog even geduld dus.

Vlaamse regering schrapt ondergronds parkeerverbod LPG-wagens (08/11/02).

De Vlaamse regering schrapt het toegangsverbod voor LPG-voertuigen tot ondergrondse parkings uit de Vlarem-milieuwetgeving. Dat heeft ze op 8 november beslist om het gebruik van milieuvriendelijke brandstof te stimuleren. Volgens minister van Leefmilieu Vera Dua zijn de veiligheidsnormen voor LPG-installaties in de voertuigen zodanig verstrengd dat een schrapping van het verbod niet tot verhoogde risico's leidt. Deze wijzing van de reglementering kadert in het beleid van de Vlaamse regering om het gebruik van LPG als milieuvriendelijke brandstof te stimuleren.  Bron: Febiac v.z.w.

LPG: voor een schonere lucht en een betere gezondheid (Agalev).

Volgens Agalev loont het zeker de moeite om op korte termijn het rijden op LPG voor personenwagens verder te stimuleren. LPG scoort voor alle polluenten beter dan benzine en voor NOx en kleine deeltjes ook beter dan diesel. LPG stoot geen roetdeeltjes, noch lood of zwavel uit, veroorzaakt 30 tot 80% minder uitstoot van koolwaterstoffen, 70 tot 95% minder CO, 70 tot 95% minder NOx. Een LPG-motor produceert minder lawaai. Belangrijk zijn ook de lage emissies bij koude start. Volgens VITO zal de koude start, d.w.z. de eerste minuut van een rit, in de toekomst verantwoordelijk zijn voor 50% van de emissies van de hele rit. De meerkost van een wagen die met een LPG-tank is uitgerust is relatief klein en het terugverdieneffect is dan ook groot (aan 10.000 km per jaar bedraagt de terugverdientijd zo'n 5 jaar). LPG biedt verder het voordeel dat het beschikbaar is in bijna alle wagenmerken en types. De ca. 650 LPG-tankstations in België maken dat ook de brandstofbevoorrading geen echt probleem vormt.

Het parkeerverbod voor LPG-voertuigen in ondergrondse garages is onterecht, vermits o.a. volgens Test Aankoop, de moderne LPG-tanks geen groter risico inhouden dan auto's met klassieke brandstoffen.

Mits het om nieuwe voertuigen gaat, die in de fabriek of nadien door specialisten uitgerust worden met een LPG-systeem, geeft LPG veruit de beste combinatie tussen economische, ecologische en beschikbaarheidsargumenten (persconferentie Agalev: Voor een schonere lucht en een betere gezondheid).

Voorstellen tot verbetering van website

Wij werken aan een volledig vernieuwde website. Heeft u een voorstel om de website te verbeteren of vindt u dat er bepaalde informatie ontbreekt? Laat het ons weten via onderstaand formulier.

E-mail*:
Voorstel:
   
 

 

Webmaster - deze pagina werd het laatst gewijzigd op 5-09-2007 10:42